02-023-5511

POWER WASH พาวเวอร์ วอซ

POWER WASH พาวเวอร์ วอซ

Power Wash พาวเวอร์ วอซ

รวมพลังซักใน 1 เดียว

ขาวกว่า สดใสกว่า ถึง 5 เท่า

Description

Power Wash พาวเวอร์ วอซ

รวมพลังซักใน 1 เดียว ขาวกว่า สดใสกว่า ถึง 5 เท่า

  • สารฟอกระบบนาโน ที่อาศัยปฎิกิริยาของแนสเซนต์ออกซิเจนในการฟอก
  • สารกันหมอง ช่วยให้สิ่งที่ซักล้าง ส่วนที่เป็นโลหะไม่หมองคล้ำ
  • สารช่วยคงสภาพผิวหนัง ช่วยให้ผงซักฟอกไม่ทำอันตรายต่อผิวหนัง
  • เอนไซม์จากพืช ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ขนาด 1,000 กรัม ราคา 198 ฿

ขนาด 3,300 กรัม ราคา 590 ฿