02-023-5511

FOOT LOVE ฟุ๊ทเลิฟ

FOOT LOVE ฟุ๊ทเลิฟ

Foot Love ฟุ๊ทเลิฟ

แปะฝ่าเท้า เพื่อปรับสมดุลร่างกาย มีสารสกัดจากต้นไผ่ และแร่ทัวร์มารีน

Description

Foot Love ฟุ๊ทเลิฟ

แปะฝ่าเท้า เพื่อปรับสมดุลร่างกาย มีสารสกัดจากต้นไผ่ และแร่ทัวร์มารีน

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ จากการนำส่วนประกอบจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อย

ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ มีอาการมือเท้าเย็น ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา และผู้ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สามารถใช้ได้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ

10 แผ่น ราคา 650 ฿